Algemene verkoopsvoorwaarden

Werkzaamheden: Deze overeenkomst heeft betrekking op de ontwikkeling van op maat gemaakte software zoals beschreven in het bijgevoegde projectvoorstel. Eventueel aanvullend werk dat niet is gespecificeerd in het voorstel wordt beschouwd als buiten de scope van het project en kan aanvullende kosten met zich meebrengen.

Oplevering: De oplevering van dit project omvat de voltooide software, alle benodigde documentatie en eventuele andere materialen die zijn overeengekomen in het projectvoorstel.

Betalingsvoorwaarden: Er wordt een voorschot van 20% in rekening gebracht bij bevestiging van de overeenkomst. Nadat de betaling is ontvangen, zullen we beginnen met het project. Verdere diensten worden maandelijks in rekening gebracht of zoals gespecificeerd in het projectvoorstel.

Garantie: De software is gegarandeerd om overeenkomstig de specificaties zoals vermeld in het projectvoorstel te functioneren gedurende een periode van 90 dagen na de datum van levering. Eventuele gebreken die gedurende deze periode worden ontdekt, worden zonder extra kosten voor de klant gecorrigeerd.

Vertrouwelijkheid: Beide partijen gaan akkoord om de details van dit project en alle gerelateerde informatie vertrouwelijk te houden.

Beëindiging: Een van beide partijen kan deze overeenkomst op elk moment beëindigen met schriftelijke kennisgeving. In geval van beëindiging is de klant verantwoordelijk voor betaling voor al het werk dat tot de datum van beëindiging is voltooid.

Toepasselijk recht: Deze overeenkomst en eventuele geschillen die hieruit voortvloeien, worden beheerst door de wetten van België. De rechtbank van Leuven is bevoegd.

© 2024 - Herman Van Looveren & Wood by Wood bv - all rights reserved